Bedrägeri, korruption och andra oegentligheter existerar i både större och mindre företag. För att hantera detta problem krävs både utredning av misstänkta fall och förebyggande aktiviteter. Vi tillhandahåller lösningar för ditt företag, planerade och genomförda i samverkan med dig som kund.

IBLAND BEHÖVS EN OBEROENDE UTREDNING

Bedrägeri och korruption är av naturen känsliga ämnen, därför väljer många att anlita en extern part för utredning. Vi tillhandahåller utredningar, granskningar och rådgivning när misstanke uppstår.

UTBILDNING STÄRKER ER MOTSTÅNDSKRAFT

En ökad medvetenhet är ett bra försvar mot bedrägeri och korruption. Vi planerar och genomför utbildningar, seminarier, workshops och föreläsningar enligt era önskemål.

VÅR ARBETSMETODIK FUNGERAR

Vi har lång erfarenhet inom branschen och genomför alltid utredningar med fokus på sekretess, integritet samt respekt för individen. Vår utredningsmodell är beprövad, strukturerad och genomförs i tät samverkan med kunden.

TILLGÄNGLIGA OCH FLEXIBLA

Misstankar om oegentligheter uppstår när man minst anar det, därför finns vi tillgängliga för dig när du behöver oss. Våra kunder har ofta en späckad kalender och uppskattar att kunna ringa oss när det passar dem, oavsett vad klockan är.

Bild på Carina

Carina Sörqvist Senior consultant

Skicka mail | +46 707 97 97 64

Carina Sörqvist är ekonom och har specialiserat sig inom utredning av misstänkta oegentligheter i stora företag och organisationer. Hon har över 15 års erfarenhet som seniorkonsult och har även arbetat som internkontrollchef inom ett multinationellt företag. I vissa uppdrag projektleder
hon stora utredningar där kunden själv deltar i teamet men genomför också hela utredningar på uppdrag av kunden. Carina har tagit fram och implementerat handlingsplaner för incidenter till ett flertal kunder.

Baserat på lång erfarenhet av utredning av misstänkt bedrägeri och korruption har Carina utvecklat en gedigen praktisk grund för att hålla föreläsningar och utbildningar inom bland annat utredningsteknik och intervjuteknik. Carinas arbetssätt baseras på förtroende, erfarenhet och respekt.

Bild på Mattias

Mattias Ottosson Consultant

Skicka mail | +46 70 44 11 212

Mattias Ottosson har flerårig erfarenhet av utredningar gällande misstänkta oegentligheter och korruption med inriktning på analytisk granskning. Med sin förmåga att identifiera avvikelser i stora material har Mattias deltagit i högprofilsärenden i tät samverkan med kund samt samarbetspartners.

Utöver arbetserfarenhet från Försvarsmakten och skolväsendet har Mattias utbildats för att kunna genomföra analys och granskning inom kulturarvssektorn. Mattias arbetssätt karakteriseras av hög sekretess, integritet samt respekt för samtliga inblandade parter.